skip to Main Content

Privacy Policy

Wie we zijn

Ons website-adres is s is: https://www.businesshotelreservations.nl/

Business Hotel Reserveringen B.V. doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens die u met ons deelt, te beschermen. Neem even de tijd om dit privacybeleid (hierna “beleid” genoemd) door te nemen, waar u meer informatie kunt vinden over hoe we uw informatie verzamelen en verwerken. Door onze website of de door ons aangeboden diensten te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt zoals hierin beschreven. Als u niet instemt met ons gebruik van uw gegevens, maak dan geen gebruik van onze diensten. Alle vragen die u heeft over ons privacybeleid of de informatie hierin, kunt u richten aan  info@businesshotelreservations.nl.

We moeten persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven om onze zakelijke functies en activiteiten uit te voeren, inclusief het maken en beheren van reisboekingen namens onze klanten. We zijn vastbesloten om de privacy en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen met verschillende fysieke, elektronische en procedurele voorzorgsmaatregelen. Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), nemen wij de rol op van ofwel de “gegevensverwerker” of “gegevensbeheerder” voor alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt in verband met onze relatie. De exacte rol die wordt aangenomen, is afhankelijk van de context van onze relatie met u en het doel van de verwerking van persoonlijke informatie.

Voor de levering van reisdiensten door Business Hotel Reserveringen B.V. zullen wij de gegevensbeheerder zijn en dit beleid is van toepassing. Evenzo zullen wij voor al onze marketingactiviteiten de gegevensbeheerder zijn en dit beleid is van toepassing. Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat dit beleid van toepassing is op de manier waarop we met uw persoonlijke informatie omgaan, en u stemt ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in dit beleid. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van dit beleid, mag u uw persoonlijke gegevens niet aan ons verstrekken.

Als u ons uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, of als u een toestemming intrekt die u op grond van dit beleid hebt gegeven, kan dit van invloed zijn op ons vermogen om u diensten te verlenen of een negatieve invloed hebben op de diensten die wij u kunnen bieden.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie heeft de betekenis die wordt gegeven onder uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming en de betekenis van persoonlijke gegevens die worden verstrekt onder de AVG, indien van toepassing. Over het algemeen is het soort persoonlijke informatie dat we over u verzamelen de informatie die nodig is om uw reisarrangementen en boekingen te vergemakkelijken en om reisgerelateerde diensten namens u te regelen.

Daarom verwerken we doorgaans de volgende soorten persoonlijke informatie over u:

 • Contactgegevens (zoals naam, woon- / postadres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Passport details;
 • Betalingsrekeninggegevens (creditcard- / betaalkaartgegevens, inclusief kaarttype, kaartnummer, beveiligingsnummer en vervaldatum);
 • Informatie over uw dieetwensen en gezondheidsproblemen (indien van toepassing);

Wanneer u voor andere doeleinden contact met ons opneemt, kunnen we ook persoonlijke informatie over u verzamelen met betrekking tot die doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens verzamelen zodat we contact met u kunnen opnemen over een wedstrijd waaraan u heeft deelgenomen (bijv. Als u wint) of om te reageren op een vraag of feedback die u ons hebt gestuurd. We verzamelen ook informatie die nodig is voor gebruik in de zakelijke activiteiten van Business Hotel Reserveringen B.V., inclusief bijvoorbeeld financiële gegevens die nodig zijn om verschillende transacties te verwerken en andere relevante persoonlijke informatie die u mogelijk aan ons verstrekt.

In sommige omstandigheden kunnen we persoonlijke informatie van u verzamelen, die volgens uw lokale gegevensbeschermingswetten als gevoelige informatie kan worden beschouwd. We zullen alleen gevoelige informatie verzamelen in overeenstemming met uw lokale gegevensbeschermingswetten, met uw uitdrukkelijke toestemming en waar dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor, of direct gerelateerd is aan, een of meer van onze functies of activiteiten (bijv. Om reisarrangementen te maken), tenzij we anderszins wettelijk verplicht of geautoriseerd zijn om dit te doen. Voor zover toegestaan of vereist volgens uw lokale gegevensbeschermingswetten, stemt u ermee in dat wij uw gevoelige informatie gebruiken en bekendmaken voor het doel waarvoor deze is verzameld, tenzij we vervolgens uw toestemming krijgen om deze voor een ander doel te gebruiken.

Hoe verzamelen we persoonlijke informatie?

We zullen alleen persoonlijke informatie verzamelen in overeenstemming met uw lokale gegevensbeschermingswetten. We verzamelen uw persoonlijke informatie gewoonlijk uit de informatie die u verstrekt tijdens uw relatie met ons.

Over het algemeen vindt deze verzameling plaats wanneer u:

 • Contact met ons opneemt per telefoon, brief of per e-mail.
 • Onze website bezoekt;
 • Contact met ons heeft via Social Media.

We kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u:

 • Informeert naar of diensten boekt bij via ons bedrijf.
 • Deelneemt aan wedstrijden of zich inschrijft voor promotie activiteiten
 • Marketing middelen van ons wenst te ontvangen;
 • Brochures of andere informatie bij ons opvraagt;
 • Informatie verstrekt aan of gebruik maakt van onze diensten via Social Media;

Tenzij u ervoor kiest om dit onder een pseudoniem of anoniem te doen, kunnen we ook uw persoonlijke informatie (behalve gevoelige informatie) verzamelen wanneer u enquêtes invult of ons feedback geeft.

In sommige omstandigheden kan het nodig zijn dat wij persoonlijke informatie over u verzamelen bij een derde partij. Dit omvat wanneer een persoon namens u een reisboeking maakt, inclusief reisarrangementen die u kunt gebruiken, en vice versa (dwz een groepsreservering die voor u is gemaakt door uw collega / relatie of een groepsreservering die door u is gemaakt voor een collega / relatie. ). Wanneer dit gebeurt, vertrouwen we op de autoriteit van de persoon die de reisboeking maakt als de boeker om namens elke andere passagier bij de boeking op te treden. De boeker stemt ermee in de toestemming van de andere persoon te hebben verkregen voor Business Hotel Reserveringen B.V. om de persoonlijke informatie van de andere persoon te verzamelen, te gebruiken en openbaar te maken in overeenstemming met dit beleid.

U moet het ons onmiddellijk laten weten als u merkt dat uw persoonlijke gegevens aan ons zijn verstrekt door een andere persoon zonder uw toestemming of als u geen toestemming hebt verkregen voordat u de persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons hebt verstrekt.

We streven ernaar om de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie die we opslaan te behouden; u kunt ons hierbij echter aanzienlijk helpen door onmiddellijk contact met ons op te nemen als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke informatie of als u merkt dat we onjuiste persoonlijke gegevens over u hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit onjuiste, niet-authentieke, gebrekkige of onvolledige persoonlijke informatie die u, of een persoon die namens u handelt, aan ons verstrekt.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw gegevens alleen verwerken wanneer:

 • U toestemming heeft gegeven;
 • De verwerking is noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren;
 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • De verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van externe ontvangers die uw persoonlijke gegevens ontvangen;

In detail: wanneer u contact met ons opneemt in verband met een reisboeking of vraag, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in het algemeen om u reisadvies te geven en / of om u te helpen bij het boeken van reizen en / of reisgerelateerde producten en diensten. Het doel van het verzamelen kan echter verschillen afhankelijk van de specifieke omstandigheden zoals beschreven in dit beleid (bijv. Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens voor uw deelname aan een wedstrijd, het geven van feedback, enz.).

Wanneer u via ons reisgerelateerde producten en diensten boekt of anderszins regelt, treden wij meestal op als agent voor de relevante reisdienstverleners (bijvoorbeeld voor een hotel). In dit geval verwerken we uw persoonlijke gegevens voor zover nodig om de diensten te verlenen die u bij ons hebt aangevraagd. Dit omvat meestal het verzamelen van persoonlijke informatie over u, zowel voor onze interne doeleinden zoals beschreven in dit beleid als voor de reisdienstverlener waarvoor wij optreden als agent (bijv. Om u de geboekte diensten te leveren). Als u bijvoorbeeld een pre-accommodatie via ons boekt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw accommodatie te boeken en geven we deze uitsluitend voor dit doel aan het hotel door.

Daarom kunnen we uw informatie delen met onze reisdienstverleners, zoals hotels of andere aanbieders, die uw reisboekingen uitvoeren. We raden u aan om het privacybeleid van externe reisaanbieders te lezen waarvan u de producten via ons koopt. We zullen u op verzoek kopieën verstrekken van alle relevante voorwaarden, bepalingen en privacybeleid van reisdienstverleners. Zie hieronder voor meer informatie over de openbaarmaking van persoonlijke informatie aan reisdienstverleners die in het buitenland zijn gevestigd.

Als u zich zorgen maakt over de overdracht van uw persoonlijke informatie aan een reisdienstverlener, of als u contact met ons wilt opnemen voor meer informatie, raadpleeg dan het gedeelte “Feedback en contact” hieronder.

De doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie verzamelen, omvatten verder:

 • Om u diensten en tools te bieden die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld het opslaan van reisvoorkeuren op onze websites op een verlanglijst of het opslaan van persoonlijke informatie om het vooraf invullen van online formulieren mogelijk te maken);
 • Ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten en die van onze gerelateerde entiteiten;
 • Onze relatie met u onderhouden door onder andere een klantprofiel aan te maken en te onderhouden om onze merken in staat te stellen u beter van dienst te zijn of door opties op onze website te presenteren waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren op basis van uw browsen en voorkeuren;
 • u te betrekken bij marktonderzoek, de klanttevredenheid te meten en feedback te vragen over onze relatie met u en / of de service die we hebben geleverd;
 • Om uw deelname aan loyaliteitsprogramma’s en online wedstrijden te vergemakkelijken;
 • Voor intern onderzoek en analyse met betrekking tot ons bedrijf en onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot trends en voorkeuren in verkoop- en reisbestemmingen en het gebruik van onze websites;
 • Interne boekhouding en administratie;
 • Identificatie van fraude of fouten;
 • Regelgevende rapportage en naleving;
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen en alle van toepassing zijnde
 • douane- / immigratievereisten met betrekking tot uw reis; en

Waar toegestaan door lokale gegevensbeschermingswetten, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u gerichte marketingactiviteiten te sturen met betrekking tot onze producten en diensten (en die van derden) waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, tenzij u heeft verzocht om dergelijke informatie niet te ontvangen. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, mail-outs, elektronische marketing en meldingen zoals hieronder beschreven. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om u elektronisch marketingmateriaal te sturen.

Als u niet langer promotie- / marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, wilt deelnemen aan marktonderzoek of andere soorten communicatie van ons wilt ontvangen, raadpleegt u het gedeelte “Feedback en contact” hieronder. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van elektronisch marketingmateriaal door de afmeldingsprompt te volgen in een e-mail of andere vorm van elektronische marketing die u van ons ontvangt. Raadpleeg ook het gedeelte ‘Uw rechten’ van dit beleid om te weten te komen of u zich op elk moment kunt afmelden of het gebruik van uw surfgedrag voor online gedragsgerichte reclamedoeleinden kunt beperken.

Wordt persoonlijke informatie aan derden verstrekt?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden bekendmaken op de manieren die in dit beleid zijn uiteengezet en, in het bijzonder, zoals hieronder uiteengezet en in overeenstemming met uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat, in dit beleid, waar we zeggen “openbaar maken”, dit omvat het overdragen, delen (inclusief mondeling en schriftelijk), verzenden of anderszins beschikbaar stellen van uw persoonlijke informatie aan een andere persoon of entiteit.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de volgende soorten derden:

 • Onze aannemers, leveranciers en dienstverleners, inclusief maar niet beperkt tot:
 • leveranciers van op IT gebaseerde oplossingen die ons helpen bij het leveren van diensten aan u (zoals externe datahostingproviders die we mogelijk gebruiken);
 • Uitgevers en distributeurs van marketingmateriaal;
 • Organisatoren van evenementen en beurzen;
 • Marketing, marktonderzoek, onderzoek en analyse en communicatiebureaus;
 • Externe bedrijfsadviseurs (zoals advocaten, accountants, auditors en wervingsadviseurs);
 • Reisdienstverleners zoals reisgroothandels, touroperators, luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven, transferbeheerders en andere gerelateerde dienstverleners;
 • Elke derde partij aan wie we onze rechten of verplichtingen toewijzen of vernieuwen;
 • Een persoon die namens u uw reis boekt (d.w.z. een familielid, vriend of collega);
 • Een persoon die aan ons kan verifiëren dat hij een relatie met u heeft (bijv. Een familielid) waar u niet bereikbaar bent, de persoon beantwoordt correct onze vereiste beveiligingsvragen, en het verzoek is naar onze mening in uw belang ( bijvoorbeeld wanneer de persoon zich zorgen maakt over uw welzijn of namens u actie moet ondernemen vanwege onvoorziene omstandigheden);
 • Zoals vereist of geautoriseerd door de toepasselijke wetgeving, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Douane en immigratie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en alle toepasselijke douane- / immigratievereisten met betrekking tot uw reis;
 • Overheidsinstanties en openbare autoriteiten om te voldoen aan een geldig en geautoriseerd verzoek, inclusief een gerechtelijk bevel of ander geldig juridisch proces;
 • Diverse regelgevende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen en -agentschappen, onder meer ter bescherming tegen fraude en voor aanverwante veiligheidsdoeleinden;
 • Handhavingsinstanties waarvan we vermoeden dat er sprake is of kan zijn van onwettige activiteiten en de persoonlijke informatie een noodzakelijk onderdeel is van ons onderzoek of onze melding van de zaak;

Afgezien van het bovenstaande, zullen we uw persoonlijke gegevens niet vrijgeven zonder uw toestemming, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om een bedreiging voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van een persoon of voor de volksgezondheid of veiligheid te verminderen of te voorkomen of voor een specifieke actie om worden uitgevoerd door een handhavingsinstantie (bijv. preventie, opsporing, onderzoek, vervolging of bestraffing van strafbare feiten), of wanneer een dergelijke openbaarmaking wettelijk is toegestaan of vereist (inclusief toepasselijke privacy- / gegevensbeschermingswetten).

Op onze website kunt u ervoor kiezen om bepaalde functies te gebruiken die toegankelijk zijn via, of waarvoor we samenwerken met, andere entiteiten die niet anderszins met ons zijn verbonden. Deze functies, waaronder hulpmiddelen voor sociale netwerken en geolocatie, worden beheerd door derden, inclusief sociale netwerken, en worden duidelijk als zodanig geïdentificeerd. Deze derden kunnen persoonlijke informatie gebruiken of delen in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van derden te lezen als u de relevante functies gebruikt.

Wordt persoonlijke informatie overgedragen naar het buitenland?

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan bepaalde buitenlandse ontvangers. We zullen ervoor zorgen dat dergelijke internationale overdrachten ofwel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract tussen u en de buitenlandse ontvanger, ofwel onderworpen zijn aan passende of geschikte waarborgen zoals vereist door uw lokale gegevensbeschermingswetten (bijv. AVG).

Het is mogelijk dat informatie wordt overgedragen aan een buitenlandse ontvanger in een rechtsgebied waar u geen verhaal kunt halen op grond van uw lokale gegevensbeschermingswetten en dat niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming heeft als in uw rechtsgebied. Voor zover toegestaan door uw lokale gegevensbeschermingswetten, zijn wij niet aansprakelijk voor de manier waarop deze buitenlandse ontvangers uw persoonlijke gegevens behandelen, opslaan en verwerken.

Reisdienstverleners in het buitenland

Bij het verlenen van onze diensten aan u kan het nodig zijn dat wij persoonlijke informatie bekendmaken aan relevante buitenlandse reisdienstverleners. We hebben met veel verschillende reisdienstverleners over de hele wereld te maken. Relevante reisdienstverleners ontvangen uw persoonlijke gegevens doorgaans in het land waarin zij de diensten aan u zullen leveren of waarin hun bedrijf is gevestigd.

Onze externe dienstverleners in het buitenland

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan derde partijen in het buitenland om diensten voor ons uit te voeren, inclusief de opslag en verwerking van dergelijke informatie. Over het algemeen zullen we uw persoonlijke gegevens alleen aan deze buitenlandse ontvangers bekendmaken in verband met het vergemakkelijken van uw reisboeking en / of om namens ons administratieve diensten door hen mogelijk te maken.

Als u vragen heeft over waar of naar wie uw persoonlijke gegevens worden verzonden, neem dan contact met ons op.

Uw rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we verzamelen

Indien u wenst:

 • Update, wijzig, verwijder of verkrijg een kopie van uw persoonlijke informatie die we bewaren;
 • ons beperken of stoppen met het gebruik van de persoonlijke informatie die we over u hebben, inclusief door eventuele toestemming in te trekken die u eerder hebt gegeven voor de verwerking van dergelijke informatie;
 • Als er persoonlijke informatie is verwerkt op basis van uw toestemming of indien nodig om een contract uit te voeren waarbij u partij bent, vraag dan om een kopie van dergelijke persoonlijke informatie in een geschikt formaat;

U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar het onderstaande adres bij contact. U ontvangt een bevestiging van uw verzoek en we zullen u informeren over de termijn waarbinnen u uw informatiepakket zult ontvangen. We streven ernaar om binnen een maand of minder op dergelijke verzoeken te reageren, hoewel we ons het recht voorbehouden om deze periode te verlengen voor complexe verzoeken.

We behouden ons het recht voor om u de toegang te weigeren om welke reden dan ook die is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Dergelijke vrijstellingen kunnen nationale veiligheid, bedrijfsfinanciën en vertrouwelijke referenties omvatten. Als we toegang of correctie weigeren, zullen we u schriftelijke redenen voor een dergelijke weigering verstrekken, tenzij dit onredelijk is om dit te doen, en, indien vereist door lokale gegevensbeschermingswetten, zullen we uw verzoek en de weigering hiervan in onze administratie noteren. Verdere correspondentie met betrekking tot uw verzoek mag alleen schriftelijk worden gedaan naar het onderstaande adres bij contact.

Houd er rekening mee dat als u ons verzoekt om het gebruik van persoonlijke informatie die we over u hebben te beperken of stop te zetten, of een eerder gegeven toestemming voor de verwerking van dergelijke informatie in te trekken, dit van invloed kan zijn op ons vermogen om u diensten te verlenen of een negatieve invloed kan hebben op de diensten. we kunnen u voorzien. De meeste reisboekingen moeten bijvoorbeeld worden gemaakt onder de volledige naam van de passagier en moeten contactgegevens en de juiste identificatie bevatten (bijv. Paspoortgegevens). Zonder die informatie kunnen we geen reserveringen voor u maken.

U moet altijd nauwkeurige informatie verstrekken en u stemt ermee in deze indien nodig bij te werken. U stemt er ook mee in dat, als er geen update is, we kunnen aannemen dat de informatie die aan ons wordt verstrekt correct is, tenzij we later merken dat deze niet correct is. U kunt ons op elk moment vertellen u geen marketingcommunicatie per e-mail te sturen door op de afmeldlink te klikken in de marketing-e-mails die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen.

In elk van de hierboven genoemde situaties kunnen we u vragen uw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig identificatiemiddel te verstrekken, zodat we kunnen voldoen aan onze beveiligingsverplichtingen en om ongeoorloofde openbaarmaking van persoonlijke informatie te voorkomen. We behouden ons het recht voor om u een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen voor alle kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken met betrekking tot uw toegang tot uw persoonlijke informatie, en voor eventuele aanvullende kopieën van de persoonlijke informatie die u bij ons aanvraagt.

Beveiliging van informatie

We zijn toegewijd aan het beschermen en beschermen van uw persoonlijke informatie door het implementeren van verschillende fysieke, elektronische en bestuurlijke beveiligingsprocedures om de persoonlijke informatie die het bevat te beschermen tegen verlies en misbruik en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking en interferentie. Business Hotel Reserveringen B.V. beoordeelt regelmatig beveiligingstechnologieën en zal ernaar streven uw persoonlijke gegevens net zo goed te beschermen als onze eigen vertrouwelijke informatie. Business Hotel Reserveringen B.V. is niet verantwoordelijk voor de acties van derden of hun beveiligingsmaatregelen met betrekking tot informatie die derden kunnen verzamelen of verwerken via hun websites, services of anderszins. We zullen persoonlijke informatie vernietigen of de-identificeren zodra we deze niet langer nodig hebben voor onze zakelijke doeleinden of zoals vereist door de wet.

Integraties met Social Media

Onze websites en mobiele applicaties kunnen functies en widgets voor sociale media gebruiken (zoals ‘Vind ik leuk’- en’ Delen’-knoppen / widgets). Deze worden geleverd en beheerd door externe bedrijven (d.w.z. Facebook, Twitter, enz.) En ofwel gehost door een derde partij of rechtstreeks gehost op onze website of mobiele applicatie. Dergelijke functies kunnen informatie verzamelen zoals de pagina die u bezoekt op onze website / mobiele applicatie, uw I.P. adres en kunnen cookies plaatsen om de functie correct te laten werken.

Als u bent ingelogd op uw account bij een derde partij, kan de derde partij mogelijk informatie over uw bezoek aan en gebruik van onze website koppelen aan uw sociale media-account met hen. Evenzo kunnen uw interacties met functies van sociale media worden geregistreerd door een derde partij. Bovendien kan het externe bedrijf ons informatie sturen in overeenstemming met hun beleid, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten en alle andere informatie die u beschikbaar hebt gesteld. We kunnen informatie delen met het externe bedrijf om u gerichte marketing aan te bieden via het externe sociale mediaplatform. U kunt het delen van informatie beheren en u afmelden voor gerichte marketing via uw privacy-instellingen voor het externe sociale mediaplatform.

Uw interacties met deze functies en widgets voor sociale media vallen onder het privacybeleid van het externe bedrijf dat ze levert. Voor meer informatie over de gegevenspraktijken van deze externe bedrijven, en om meer te weten te komen over welke persoonlijke informatie over u wordt verzameld en hoe de derde dergelijke persoonlijke informatie gebruikt, verwijzen wij u naar hun privacybeleid.

Trackingtechnologieën en Cookies

We kunnen webanalysediensten van derden gebruiken op onze websites en mobiele apps (zoals Google, Facebook, het volgen van partners, enz.). De analyseproviders die deze services beheren, gebruiken technologieën zoals cookies en webbakens om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken.

Wanneer u onze website bezoekt, elektronische correspondentie opent of communicatie van ons opent, kunnen onze servers gegevens vastleggen over uw apparaat en het netwerk dat u gebruikt om verbinding met ons te maken, inclusief uw I.P. adres. Een I.P. adres is een reeks cijfers die uw computer identificeren en die doorgaans worden toegewezen wanneer u verbinding maakt met internet. We kunnen I.P. adressen voor systeembeheer, onderzoek naar beveiligingsproblemen en het verzamelen van geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website en / of mobiele applicaties. We kunnen ook I.P. adressen naar andere persoonlijke informatie die we over u bewaren en deze gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden (bijv. voor online advertenties op maat, op voorwaarde dat u zich hiervoor hebt aangemeld).

Onze websites kunnen ook links bevatten naar websites van derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites en moedigen u aan om het privacybeleid te lezen van alle gelinkte websites van derden die u bezoekt.

Wat is een Cookie?

Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker en is ontworpen om een bescheiden hoeveelheid gegevens te bevatten die specifiek zijn voor een bepaalde klant en website en toegankelijk is voor de webserver of de clientcomputer. Terwijl u een bepaalde website bezoekt, kan een cookie worden gebruikt om de activiteiten van uw browser te volgen en om u een consistente, efficiëntere ervaring te bieden.

Hoe gebruiken externe leveranciers Cookies?

Kanalen van derden (d.w.z. Google) tonen advertenties van Business Hotel Reserveringen B.V. op internet. Deze derde partijen gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze websites. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in cookiegegevens en gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door derden door een bezoek te brengen aan de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (leden omvatten, maar niet beperkt tot Google, Bing, Yahoo) of via de derde partij. cookie-instellingen.

Hoe gebruikt Business Hotel Reservations B.V. Cookies?

Cookies kunnen worden gebruikt om het boekingsproces te versnellen, zodat u dezelfde informatie niet opnieuw hoeft in te voeren. We kunnen cookies gebruiken om websitegebruik te meten, zoals het aantal bezoekers op een bepaalde pagina, in- en uitgangspunten van bezoekers en details van activiteiten en zoekopdrachten die zijn uitgevoerd met gerelateerde informatie. Als u een aankoop doet, kunnen we ook cookies gebruiken om de transactie van de ene pagina naar de andere bij te houden. We slaan geen persoonlijke informatie op in de cookie of gebruiken deze voor enig ander doel.

Feedback & Contact

Als u ons op de hoogte wilt stellen van een wijziging of correctie van uw persoonlijke gegevens, een kopie wilt aanvragen van de informatie die we over u verzamelen, wilt verzoeken om uw gegevens te verwijderen of als u de verdere verwerking van uw gegevens wilt beperken, neem dan contact met ons op via info@businesshotelreservations.nl of via een ander kanaal.

We reageren binnen een maand op deze verzoeken. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit beleid of onze omgang met uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:

Email: info@businesshotelreservations.nl

Post: Business Hotel Reservations B.V.; Heemstedestraat 10; 1058NM; Amsterdam; Nederland

Wijzigingen in ons beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen of herzien, welke wijzigingen ook van toepassing kunnen zijn op uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld onder een eerdere versie van dit beleid. Business Hotel Reserveringen B.V. behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid. Als we het beleid wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen via een bericht op onze website met de herzieningsdatum.

Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2020.

Back To Top